Garbergs Malmö i årets Guldäggsjury

Vår flerfaldigt guldäggsbelönade CD Malin von Werder kommer att bedöma kategorin "Tidningsannonsering, utomhus och integrerat”.