Vi rekryterar och breddar vårt erbjudande med PR!

Vårt kreativa anslag har alltid tagit avstamp i koncept som fungerar i både förtjänade och köpta kanaler. Därför utökar vi nu vårt erbjudande med marknads-PR. Dessutom hälsar vi Klas Oskarsson, tidigare Few och The Fan Club, välkommen som projektledare och vice VD. Samt David Birde, senast från South, välkommen som copywriter. Läs gärna mer och det hela här och här