Månadens kampanj 2014. Tidningsuppslag med jurymedlemmarna.

Juryarbete för Garbergs Malmö

I år har Malin von Werder redan hunnit sitta jury i Guldägget och reklamstudenttävlingen 48H samt varit ordförande i svenska uttagningen av Young Lions. Hela året kommer dessutom Malin Wikerberg att sitta i filmjuryn för Månadens kampanj. Jury duty när den är som bäst.