Afternoon tea

Om Helsingborgs stad

#jagvillhbg

Om Projektet

Gymnasieskolan Nicolai i Helsingborg vill till hösten starta två nya gymnasieprogram helt på engelska. För att rekrytera elever till programmen bjöd rektorn in till afternoon tea. 

Lösning

Tea time! En riktigt engelsk inbjudan till en riktigt engelsk utbildning.