We are cyclists

Om Hövding

Hövding är en innovation som räddar liv. En airbag för cyklister som är åtta gånger mer säker än vanliga cykelhjälmar när olyckan är framme. 

Om Projektet

Hövding tror på cyklismen. Cyklister tar inte bara ansvar för sin egen hälsa utan för hela världens välmående. 

Om Idén

Hövding vill få fler att cykla och hyllar cyklister och initiativ som driver cyklismen framåt. wearecyclists.com