Doro

Doro är marknadsledare inom telekommunikation speciellt anpassad för seniorer och människor med nedsatt syn och hörsel.