Afternoon tea

Om Helsingborgs stad

År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Staden för dig som vill något. #jagvillhbg 

Om Projektet

Gymnasieskolan Nicolai i Helsingborg vill till hösten starta två nya gymnasieprogram helt på engelska. För att rekrytera elever till programmen bjöd rektorn in till afternoon tea. 

Lösning

Tea time! En riktigt engelsk inbjudan till en riktigt engelsk utbildning.