We are cyclists

Om Hövding

Hövding är en innovation som räddar livet på cyklister. En airbag som är åtta gånger säkrare än vanliga cykelhjälmar.

Om Projektet

Hövding tror på cyklismen. Cyklister tar inte bara ansvar för sin egen hälsa utan för hela världens välmående. 

Om Idén

Hövding vill få fler att cykla och hyllar cyklister och initiativ som driver cyklismen framåt. wearecyclists.com