Malmö Stad

Gatukontoret i Malmö arbetar med att utveckla, förvalta och förnya ytorna i staden där Malmöbor och besökare ska kunna ha ett gott stadsliv.