Orkla Foods

Orkla Foods är en av Sveriges största livsmedelsleverantörer. I varumärkesportföljen finns bland annat Felix, Önos, Ekströms, Abba, Kalles Kaviar, Risifrutti och Pauluns.