A lighter world

Om Ecolean

Ecolean är specialister inom förpackningslösningar för livsmedelsindustrin och hjälper kunder över hela världen att sticka ut på hyllan genom sin unika design. Att förpackningarna dessutom är resurssnålt producerade och utformade så att konsumenten får ut varendaste droppe av det goda är en hållbarhetstänkande bonus.

Om projektet

Behov av nytt globalt kommunikationkoncept.

Om Idén

Tillsammans med Open Studio tog vi fram kommunikationskonceptet Welcome to a lighter world med förpackningsserie, en 400 m2 stor monter på Anugamässan i Tyskland, trycksaker och annonser.

https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2015/03/ecolean1.jpg
https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2015/03/ecolean2.jpg
https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2015/03/ecolean6.jpg
https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2015/03/ecolean5.jpg