Om Malmö Konstmuseum

Malmö Konstmuseum har skapat en permanent utställning vid namn Samlingen, med guldkornen av de verk som tillhör Malmö Stad.

Om projektet

Vi fick i uppdrag att kommunicera att det äntligen finns en utställning över det som tillhör Malmö stads konstskatt. Vi fick även i uppdrag att ta fram det grafiska manéret på Samlingens alla trycksaker.

Om idén

”Staten, det är jag.” påstås det att Ludvid XIV har sagt, ”kommunen, det är vi.”, säger vi. Därför ville vi lyfta att vi Malmöbor har massor av fina, spännande och oväntade konstverk i vår gemensamma samling, som nu går att beskåda på Malmö Konstmuseum.

https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2021/10/eurosize-malmokonst-1.jpg
https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2021/10/eurosize-malmokonst-2.jpg
https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2021/10/eurosize-malmokonst-3.jpg
https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2021/10/hallen-malmokonst-1-1.jpg
https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2021/10/broschyr-malmokonst-1.jpg
https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2021/10/malmo-konstmuseum-brochure_2.png