Voi x Fryshuset

Om Fryshuset Malmö

Fryshuset i Malmö är en plats där alla unga erbjuds roliga och meningsfulla fritidsaktiviteter inom bland annat idrott, kultur och kreativt skapande.

Om projektet

Att Fryshuset finns i Stockholm vet de flesta. Men det är få som vet att Fryshuset finns i Malmö. I höstas fick vi på Garbergs därför i uppdrag att få unga att hitta till Fryshuset i Malmö.

Om idén

Ungdomar och elsparkcyklar har en sak gemensamt: De dräller runt på stan. I kampanjen fick elsparkcyklarna från Voi en meningsfull uppgift i att ta ungdomarna från gatorna, till värmen och gemenskapen på Fryshuset under julen. Med insikten om att det finns en mobilitetsbarriär för unga i dagens segregerade städer att fysiskt kunna ta del av hela stadens utbud, och ta sig till olika aktiviteter, initierade vi ett samarbete med Voi. I kampanjen erbjöds ungdomar fria resor till värmen i jul. På Fryshuset.

https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2023/01/fryshuset2_pelare.jpg
https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2023/01/fryshuset_img_5862.jpg
https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2023/01/bild-graffiti-fryshuset-2.jpg