Handbok för nätföräldrar

Handbok för nätföräldrar

På uppdrag av Bris och Prins Carl Philip och Prinsessan Sofias Stiftelse har vi på Garbergs tagit fram Handbok för nätföräldrar. En handbok som ska stärka och stötta föräldrar att prata mer med sina barn om vad som händer på nätet. Handbok för nätföräldrar finns även på nätföräldrar.se

Om projektet

De flesta barn vill prata med en vuxen om sin nätvardag. Men många tror inte att vuxna skulle förstå. Under v. 7 skickades Handbok för nätföräldrar ut till alla föräldrar i Sverige med barn som fyller 10 år. Efterfrågan har varit så stor att man nu planerar ett nytryck av boken så att fler föräldrar kan ta del av den.

Om idén

Vi tog hjälp av barnen och lät dem bli experterna som delar med sig av sina erfarenheter av vardagen på nätet. Barn och unga oroar sig för saker på nätet som de upplever att föräldrar inte har koll på. Föräldrar i sin tur upplever ofta att de saknar kunskap. Avståndet mellan barn och vuxna är det största hindret för samtal. Det tänker vi att den här boken ska ändra på.

https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2019/02/nt_garbergs_01_3810fa8ca3c982121af476fce677b36b.jpg
https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2019/02/nt_garbergs_02_3810fa8ca3c982121af476fce677b36b.jpg
https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2019/02/nt_garbergs_03_3810fa8ca3c982121af476fce677b36b.jpg
https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2019/02/nt_garbergs_04_3810fa8ca3c982121af476fce677b36b.jpg
https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2019/02/nt_garbergs_05_3810fa8ca3c982121af476fce677b36b.jpg
https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2019/02/mob_3810fa8ca3c982121af476fce677b36b.jpg
https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2019/02/illu_01_3810fa8ca3c982121af476fce677b36b.jpg
https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2019/02/illu_02_3810fa8ca3c982121af476fce677b36b.jpg
https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2019/02/nyhet1_3810fa8ca3c982121af476fce677b36b.jpg
https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2019/02/nyhet2_3810fa8ca3c982121af476fce677b36b.jpg