Kampanj bostadssökande

OM BOPLATS SYD

Boplats Syd är södra Sveriges största bostadsförmedlare. Till skillnad från många av sina konkurrenter bygger Boplats Syds affärsidé på att skapa en regelrätt och transparent bostadskö där hyresvärdarnas och de bostadssökandes behov styr.

OM PROJEKTET

För att öka kännedomen om och stärka Boplats Syds varumärke tog vi fram en kampanj riktad mot bostadssökande i Skåne, utifrån tidigare utarbetat kommunikationskoncept.

Om idén

Utifrån insikter om målgrupperna arbetade vi ut ett antal budskap som på ett lättillgängligt vis informerade om Boplats Syds raka kösystem, utan gräddfil. För att nå målgrupperna användes utomhustavlor, infartsskylten till Malmö samt riktade annonser på Instagram.

https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2021/07/boplatssyd_hog3_garbergs.jpg
https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2021/07/boplatssyd_hog2_garbergs.jpg
https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2021/07/boplatssyd_hog1_garbergs.jpg
https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2021/07/boplatssyd_some_garbergs.jpg