Malmö på väg

Om Malmö stad

Malmö ska bli en stad där man hellre är ute än inne. En stad där “vardagsrummet” är så attraktivt och säkert att alla känner sig välkomna.

Om projektet

Malmö Stad vill skapa ett Malmö där människan står i centrum, en integrerad stad med många mötesplatser och närhet till allt. I takt som Malmö växer, utökas kollektivtrafiken och det byggs fler cykelbanor och gångvägar. Men för att allt det här ska bli verklighet måste man först bygga ut och bygga om. Detta behövde malmöborna informeras om.

Om Idén

För att på ett positivt sätt informera om förändringarna i staden, och skapa förståelse för det där irriterande hålet i din gata, skapade vi konceptet Malmö på Väg. Bland annat gjorde vi en film och skapade en digital tävling med frågor på utomhustavlor och i mobilen likt en tipsrunda. Det fantastiska priset var en staty av vinnaren i helkroppsformat.

https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2013/05/malmpvg.jpg