MECA grafisk identitet

Om MECA

MECA är Sveriges snabbast växande verkstadskoncept med över 400 anslutna verkstäder från Kiruna i norr till Ystad i söder.

Om Projektet

MECA ska dubbla sin omsättning till 2022. I arbetet med varumärkesplattform, kommunikationsplattform och kommunikationskoncept fick vi även i uppdrag att uppdatera MECA:s grafiska profil och språkliga tonläge.

Om idén

Refresh av grafisk profil med ny ljusblå färg, nya typsnitt och nya grafiska element för att stärka MECA:s grafiska identitet.

https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2018/09/meca4.jpg
https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2018/09/meca3.jpg
https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2018/09/meca2.jpg
https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2018/09/meca1.jpg
https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2018/05/meca_stripe_1.jpg
https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2018/05/meca_stripe_3.jpg
https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2018/05/meca_stripe_2.jpg