Niconovum grafisk identitet

OM NICONOVUM

Niconovum är ett innovativt läkemedelsföretag grundat av sluta-rökaexperten Karl Olov Fagerström. Med det väletablerade konsumentvarumärket Zonnic i sin portfölj är Niconovum ett B2B-företag med sikte på en global marknad.

OM PROJEKTET

Utifrån ledorden läkemedel, innovation och nordiskt ursprung fick vi äran att ta fram en ny identitet.

OM IDÉN

Vi inspirerades av runskrift och kännetecken från den nordiska naturen i skapandet av Niconovums nya identitet. För att förtydliga Niconovums drivkrafter om att förnya och erbjuda nikotinläkemedel delade vi färgmässigt upp den nya logotypen i orden nico (nikotin) och novum (ny). Logotypen togs även fram i en version speciellt anpassad för digitala kanaler. Genom att skapa ett mönster influerat av forntida bokstäver och naturelement kunde vi ytterligare förstärka känslan av Niconovums nordiska rötter.

https://www.garbergsmalmo.se/wp-content/uploads/2021/10/niconovum_case2.jpg