#sistabriefen

GARBERGS MALMÖ

När vi startade vår byrå år 2012 var det i sig som ett svar på #sistabriefen. Vi var fyra kvinnor som hade fått nog av att jobba under ojämlika och ojämställda förhållanden i kommunikationsbranschen. Vi blev entreprenörer för att skapa den arbetsplats i byråvärlden som vi ville arbeta på. 2014 gick vi ihop med Garbergs och blev Garbergs Malmö. Tillsammans delar vi inom Garbergs creative collective en tydlig värdegrund. Men det är vi i ledningen på Garbergs Malmö som svarar på briefen här.

Vi jobbar aktivt med
– Vår jämställdhetsplan.
– Komms riktlinjer och handlingsplaner för en god och jämställd arbetskultur.
– Involvera alla medarbetare i vårt pågående arbete med vår värdegrund.
– En jämställdhetsgrupp med två medarbetare ser till att vårt arbete kring jämställdhet och jämlikhet aldrig stannar upp. Vi har föreläsningar och workshops där alla medarbetare ges möjlighet att prata och diskutera vår värdegrund.
– I varje konferensrum har vi en vägledande och påminnande checklista om vad vi aktivt kan göra i vårt arbete för att uppnå en mer jämställd bransch. (FÖRE PROJEKTET — Är den tänkta arbetsgruppen heterogen utifrån kön, ålder och mångfald? — Var tydlig mot kunderna att vi jobbar aktivt med jämlikhet. UNDER PROJEKTET — Alla i arbetsgruppen har samma rätt att uttrycka sig. — Tänk på jämställdhet vid val av underleverantörer. Minst en av tre ska vara kvinna. Se listor på rättviseförmedlingen.se och kreatörskvinnor.se — Vilka syns och hörs i reklamen? Bryt invanda mönster, klichéer och stereotyper. — Under arbetsprocessen uttrycker vi oss inte nedsättande eller diskriminerande mot kollegor eller andra. EFTER PROJEKTET: — Avsluta med intern feedbackrunda. Vad fungerade bra, och vad kan bli bättre?)
– Inom Garbergs creative collective värdesätter vi jämställdhet mycket högt och strävar efter att ligga i topp i AddGenders utvärderingar.
– På Garbergs Malmö är vi fyra kvinnliga delägare, kvinnlig VD och två kvinnliga CDs. Vi tror att fler förebilder på ledande poster skapar ett mer jämställt och jämlikt kommunikationslandskap.

Att verkställa 2018
– Utarbeta policies för hur chefer och medarbetare ska agera i frågor som rör trakasserier, könsdiskriminering och övergrepp. Kontaktperson ska utses och beredskapsplan ska tas fram. Dessa policies kommer att innefatta både vår interna arbetsmiljö och våra kundrelationer.
– Anlita en utomstående part med tystnadsplikt dit våra anställda kan vända sig för hjälp när de inte vill ta det direkt med oss i byråledningen. Det kan till exempel vara en psykolog som arbetar inom området trakasserier och kränkningar eller en revisor.
– Följa upp frågor om jämställdhet, trakasserier och övergrepp i vår årliga medarbetarundersökning.

Vi vill innerligt tacka gruppen som arbetat med det här uppropet. Kraften vi har tillsammans kommer att göra skillnad för varje individ.

Ledningsgruppen på Garbergs Malmö

Malin Wikerberg, Malin von Werder, Lina Andersson, Linda Renulf